Rodina Halíkova z Domažlic

 

Výchozí údaj:

Bohuslav Halík, nar. 2. 9. 1892 v Lužanech, fara Přeštice

 

Narození Bohuslava Halíka v Lužanech jsem zatím nemohla ověřit (matriky jsou stále na úřadě), je však známo z policejních přihlášek, stejně jako jména a data narození jeho rodičů. Měl řadu starších sourozenců, od nichž vycházím:

1.      Matrika narozených řím. kat. fary Domažlice sv. 73, fol. 188

Datum              : 24. 2. 1875

Místo               : Brod v Bavořích, nádraží české západní dráhy (tj. Furth in Wald)

Jméno              : Caecilia Anna Hálík-ova

Otec                : Antonín Hálík, dozorce magazínu při české západní dráze v Brodě v Bavořích,

  manž. syn Míchala Hálíka, měšťana a mistra řeznického v Domažlicích, a

  matky Doroty rozené Hána-ovy z Domažlic

Matka              : Caecilia rozená Holub-ova z Nové Kdyně č. -, manž. dcera Jakuba Holuba,

  měšťana v Nové Kdyni, a matky Terezie rozené Aschenbrennerové z Trhanova

  (!! - chyba v příjmení matky - byla Wondraschová, Aschenbrennerová bylo až

  jméno její matky)

Poznámka        : + 29. 2. 1876

 

2. Karel Jan                 *   9.   3. 1876            (M Domažlice sv. 73/211), nar. ve Furthu,

+  22.  7. 1878 v Železné Rudě (M Železná Ruda)

3. Caecilia Anna           * 16. 12. 1877                        (M Železná Ruda 20/232), nar. v Alžbětíně (Elisenthal), otec „Eppedit Adjunkt bei der Priesen Komotauer Eisenbahn“) - do r. 1930 žila v Plzni jako svobodná, pak v Praze

4. Anna Theresia Franziska      *   9. 10. 1879 (M Železná Ruda sv. 21/22), nar. v Železné

Rudě na nádraží

5. Bohuslav Anton       * 11. 12. 1880            (M Železná Ruda sv. 21/47), +  26. 11. 1886 v

Lužanech, fary Přeštice

6. Karl Rudolf              * 29.   4. 1883            (M Železná Ruda sv. 21/111)

7. Theresia Wilhelmina* 28.   9. 1884  (M Železná Ruda sv. 21/155)

 

Předpokládám, že to nebyli všichni sourozenci, další se pravděpodobně narodili v Lužanech, to asi bylo poslední působiště otce Antona Halíka před narozením syna Bohuslava roku 1892. V jiném místě už před přestěhováním do Lužan doufám děti neměl, vzhledem k tomu, že roku 1886 (dva roky po narození Theresie Wilhelminy) již rodina žila v Lužanech.

 

A.   Anton Halík:

1. Narození Antona Halíka:

Matrika narozených řím. kat. fary Domažlice sv. 35, fol. 127

Datum              : 5. 8. 1837

Ort                  : Taus N. 8

Name              : Anton Dominik Halik

Vater               : Michael Halik, Bürger und Fleischhauermeister allhier

Mutter             : Dorothea geborne Haana von Taus N. 2, auf der Bezděkauer Vorstadt,

  Tochter des Johann Haana, Bürgers und Bandhändlers allhier, der Mutter

  Maria gebornen Nozar aus dem Dorf Milawetsch N 8

 

2.   Sourozenci:

a) Anna                       *   1.  1. 1822             (M Domažlice sv. 27/52), odd. 28. 1. 1840

Thomas Bautz

b) Mathaus                  * 30.  5. 1824             (M Domažlice sv. 27/66), + 1. 11. 1846

c) Johann Bapt.            * 17. 12. 1826            (M Domažlice sv. 27/93), + 26. 1. 1827

d) Maria                      *   2. 12. 1827            (M Domažlice sv. 27/105)

e) Johann Nep.            * 22.  2. 1830             (M Domažlice sv. 35/29), odd. 11.1. 1853 Anna

Hájek

f) Katharina                 * 17.  8. 1832             (M Domažlice sv. 35/59), + 30. 9. 1832

g) Joseph                     * 22.  5. 1834             (M Domažlice sv. 35/83), odd. 26. 7. 1859 Anna

Pek

h) Michael                   * 10. 12. 1839            (M Domažlice sv. 44/28)

i) Wenzl                       * 24.  6. 1842             (M Domažlice sv. 44/62), odd. 25. 11. 1878

Barbara Puffek, ovdov. Škornička

j) Karl                         * 13.  1. 1845             (M Domažlice sv. 44/110)

 

Sourozenci Antona Halíka:

Našla jsem sňatky čtyř ze sourozenců Antona Halíka:

 

1. Matrika oddaných řím. kat. fary Domažlice sv. 50, fol. 92

Datum              : 11. 1. 1853

Ort                  : Stadt Taus N. 8. Stadt Taus N. 50

Bräutigam        : Johann Hálík, Fleischhauermeister, ehl. Sohn des Michael Hálík, Bürgers und

  Fleischhauermeisters in Taus, und der Mutter Dorothea gebornen Hána in

  Taus

Alter, Stand     : 23 Jahre, ledig

Braut               : Anna Hájek, ehl. Tochter des Anton Hájek, Bürgers und Mahlhändlers in

  Taus, und der Mutter Anna gebornen Peroutka eben von da

Alter, Stand       : 20 Jahre, ledig

 

V Domažlicích měli tyto děti:

a) Anton                      * 19. 9. 1853              (M Domažlice sv. 51/253)

b) Anna                       * 1. 7. 1855                (M Domažlice sv. 51/350)

c) Johann Nep.            * 21. 4. 1857              (M Domažlice sv. 51/455), + 1. 3. 1858

d) Antonia                   * 12. 11. 1858            (M Domažlice sv. 51/545)

e) Josef                        * 9. 12. 1860              (M Domažlice sv. 54/118)

f) Maria                       * 15. 6. 1876              (M Domažlice sv. 73/215), + 14. 1. 1878

 

2. Matrika oddaných řím. kat. fary Domažlice sv. 50, fol. 192

Datum              : 26. 7. 1859

Ort                  : Stadt Taus N. 8, Taus N. 23

Bräutigam        : Josef Hálík, Fleischhauermeisters, ehl. Sohn des Michael Hálík, Bürgers und

  Fleischhauermeisters in Taus N. 8, und der Mutter Dorothea gebornen Hána in

  Taus N. 2 der bezděkauer Vorstadt

Alter, Stand     : 25 Jahre, ledig

Braut               : Anna Pek, ehl. Tochter des Adalbert Pek, Lohgeabermeisters in Taus N. 23,

  und der Mutter Maria gebornen Träger in Taus N. 67 der oberen Vorstadt

Alter, Stand     : skleróza je věčná, zapomněla jsem si to napsat

 

 

V Domažlicích měli tyto děti:

a) Anna                       * 31. 8. 1860              (M Domažlice sv. 54/100)

b) Augustin                  * 11. 8. 1865              (M Domažlice sv. 73/31)

 

3. Matrika oddaných řím. kat. fary Domažlice sv. 57, fol. 213

Datum              : 25. 11. 1878

Místo               : Ženich            : Město Břetislava (Pressburg) N. 83 v Uhrách

  Nevěsta         : Domažlice N. 93 v městě

Ženich              : Václav Hálík, zvěrolékař (veterinář) v Břetislavi (Pressburg) v Uhrách, z

  Domažlic, manželský syn po + Michaelovi Hálíkovi, měšťanu a mistru

  řeznickém v Domažlicích, a manželky jeho + Doroty rozené Hána z Domažlic

  č. 2 Bezděkovského předměstí 

Věk, stav         : 36 5/12 let, svobodný

Nevěsta           : Barbora ovdovělá Škornička, rozená  Duffek-ova, z Domažlic, vdova po +

  Jiřím Škorničkovi, mediciny a chirurgie doktoru v Staňkově č. 79, manželská

  dcera Maxmiliana Duffka, měšťana a obchodníka v Domažlicích č. 93 v

  městě.a manželky jeho + Marie rozené Pittermann z Domažlic č. 125 v městě,

  z prvního manželství ovdovělé Bureš z Domažlic

Věk, stav         : 34 8/12 let, vdova

 

Tito se nejspíš odstěhovali, a pokud měli děti, tak v Bratislavě.

 

4. Matrika oddaných řím. kat. fary Domažlice sv. 42, fol. 8

Datum              : 28. 1. 1840

Ort                  : Bräutigam       : Untere Vorstadt N. 40

  Braut             : Stadt N. 8

Bräutigam        : Thomas Bautz, Fleischhauermeister und ehel. Sohn des Franz Bautz, Bürgers

                          und Fleischhauermeisters von da, und der Mutter Monika gebornen Peik eben

  von da N. 40

Alter, Stadt      : 24 Jahre, ledig

Braut               : Anna Halík, ehel Tochter des Michael Halík, Bürgers und Fleischhauermeisters

  von da, und der Mutter Dorothea gbornen Hána aus der Bezděkauer Vorstadt

  N. 4

Alter, Stand     : 19 Jahre, ledig

 

 

3.   Sňatek Antona Halíka s Cecilií Holub:

Matrika oddaných řím. kat. fary Domažlice sv. 57, fol. 109a)

Datum              : 22. 11. 1874

Ort                  : Bräutigam : Stadt Furth in Bayern, Westbahnhof

  Braut         : Stadt Furth N.-

Bräutigam        : Anton Hálík, Magazins - Aufhalter bei der böhmischen Westbahn in Furth,

  beheimather in Taus, ehelicher Sohn des Michael Hálík, Bürgers und

  Fleischauermeisters in Taus, und dessen Ehegattin Dorothea gebornenen Hána

  aus Taus

Alter, Stand     : 37 1/3 Jahre, ledig

Braut               : Caecilia Holub, nun? in Furth wohnhaft, eheliche Tochter der Jakob Holub,

  Bürgers in der Stadt Neugedein, und dessen  Ehefrau Theresia geborenen

  Aschenbrenner (!) aus Chodenschloss N.-

Alter, Stand     : 23 Jahre, ledig

Bemerkung      : N.B. dieser Trauungsakt wurde in der Stadt Furth vollgezogen   

 

 

4. Úmrtí Antona Halíka:

Matrika zemřelých řím. kat. fary Plzeň, druhá řada, č. 20 , fol. 337

Datum              : 15./17. 1. 1905

Místo               : Plzeň č. 16, Radeckého nám.

Zemřelý            : Halík Antonín, revident st. dráhy z Domažlic, manžel Cecilie roz. Holub,

  narozen 4. 8. 1837 v Domažlicích

                          kat., muž. ženatý

Věk                 : 67 let 7 měsíců

Místo pohřbu   : u sv. Václava

Příčina smrti     : Tubercul. pulm. č. 56

Kněz                : Frant. Havelka, kaplan

Zaopatřil          : od frt. Herziga, kapl. 9. 1. 1905

 

5. Úmrtí Cecilie Holubové - Halíkové:

Matrika zemřelých řím. kat. fary Plzeň, druhá řada, č. 25 , fol. 226

Datum              : 19./21. 4. 1921

Místo               : Plzeň 866-III, Palackého ul. 17

Zemřelý           : Halíková Cecílie, roz. Holubová, v Plzni 866-III., narozená v Nové Kdyni, hjt. 

  Domažlice, vdova po + Antonínu Halíkovi, revidentu st. drah

  kat., žen., vdova

Věk                 : 69 let 4 měsíce 29 dní, nar. 20. 11. 1851

Místo pohřbu   : hřbitov u sv. Václava v Plzni

Příčina smrti     : arteriosclerosis, č. 341

Kněz                : Frant. Škorpil, kpl.

Zaopatřil          : nezaopatřena, kněz nebylvolán

 

B.   Michael Halík:

1. Narození Michaela Holuba:

Matrika narozených řím. kat. fary Domažlice sv. 10, fol. 142

Datum              : 18. 12. 1798

Místo               : Tauss N. 4

Jméno              : Michal Halík, dnes rozený

Otec                : Michal Halík, měšťan a řezník

Matka              : Suzana rozená Koptíková z Bezděkova N.-, dcera Augustina Koptíka,

  měšťana a krejčího, matky Marty Hauskový, rozený zdejší

 

2. Sourozenci:

a) Franciscus               * 15. 12. 1782            (M Domažlice sv. 7/69), + 26. 1. 1785

b) Františka (!!)           *   9.  2. 1786             (M Domažlice sv. 10/10), odd. 31. 1. 1809

Elisabeth Daubek (omyl faráře v pohlaví dítěte)

c) Johannes Bapt.        *   9.   5. 1788            (M Domažlice sv. 10/27), odd. 28. 4. 1812

Josepha Tischler

d) Augustin Anton        * 13.   6. 1790            (M Domažlice sv. 10/36), + 24. 6. 1790

e) Josef                        * 12.   9. 1792            (M Domažlice sv. 10/52), + 16. 9. 1792

f) Augustin                   * 12.  10. 1795           (M Domažlice sv. 10/88), odd. 7. 9. 1818 s

Theresií Karban

 

3. Sňatek Michaela Halíka s Dorotheou Haanovou:

Matrika oddaných řím. kat. fary Domažlice sv. 28, fol. 5

Datum              : 5. 3. 1821

Ort                  : Bräutigam       : Stadt Taus N. 74

  Braut             : Obere Vorstadt N. 53

Bräutigam        : Michael Halik, bürgerlicher Fleischhauergesell, Sohn des Michael Halik,

  bürg. Fleischhauermeister in Taus, ibd der Mutter Susanna geb. Koptik von

  Taus

Alter, Stand     : 23 Jahre, ledig

Braut               : Dorothea Hana, ehel. hinterbliebene Tochter nach dem + Johann Hana,

  Bürgers zu Taus, und der Mutter Marie geb. Nosar aus Milawetsch

Alter, Stand     : 17 Jahre, ledig

 

4. Narození Dorothei Haana:

Matrika narozených řím. kat. fary Domažlice sv. 22, fol. 306

Datum              : 23. 2. 1803

Ort                  : Bezdiekauer Vorstadt

Name              : Dorothea Hahna, früh geboren 

Vater               : Johann Hahna, hiesiger Bürger

Mutter             : Maria geborne Nozar aus dem Dorfe Milawetsch N. 8, Tochter des Adam

  Nozar, Bauers, der Mutter Margareth gebornen Janausch aus dem Dorfe

  Malonitz N.-

 

5. Úmrtí Michaela Halíka:

Matrika zemřelých řím. kat. fary Domažlice sv. 53, fol. 483

Datum              : 16. 12. 1863

Ort                  : Stadt Taus N. 8

Verstorbene     : Michael Hálík, Fleischhauermeister in Taus

Alter                : 65 Jahre / 42 Jahren (2. údaj se týká toho, jak dlouho byl ženat)

Todesursache   : Abdominal - Phthisis

 

6. Úmrtí Dorothy Hánové - Halíkové:

Matrika zemřelých řím. kat. fary Domažlice sv. 55, fol. 141

Datum              : 16. 6. 1868

Místo               : Domažlice N. 8 v městě

Zemřelý           : Dorota Hálíkova, vdova po + Michaelovi Hálíkovi, měšťanu a mistru

  řeznickém v Domažlicích, rozena Hána z Domažlic č. 8 v městě (?!)

Věk                 : 65 let

Příčina smrti     : Souchotiny

 

 

C. Michael Halík st.:

1. Narození Michaela Halíka st.:

Matrika narozených řím. kat. fary Domažlice sv. 5, fol. 62

Civitate

Annus 1752

Die 30. sept. ... baptisavit infantem levi natum ex honestis et liberis parentibus Petri Halik pat., Barbora mat., cui nomen impositum Franziscus Michael

 

2. Sourozenci:

a) Salomena Theresia   * 14. 10. 1740            (M Domažlice sv. 4/411), odd. 13. 11. 1764

Josephus Steyker

b) Dorothea                 *   3. 10. 1742            (M Domažlice sv. 4/421), + 12. 10. 1742

c) Johann Carolus        *   4. 11. 1744            (M Domažlice sv. 4/433)

d) Anna Catharina        * 29.  1. 1747             (M Domažlice sv. 5/1), + 23. 9. 1750

e) Anna                       * 18.   8. 1747            (M Domažlice sv. 5/6) - tady je nějaký problém.

Rodiče jsou i u druhého dítěte správní. Že by spontánní potrat? Nebo omyl faráře? V

úmrtní matrice není. Pokud se to narodilo, najisto to umřelo.

f) Joannes                    * 10. 10. 1749            (M Domažlice sv. 5/25), odd. 23. 1. 1775

Magdalena Koptík

g) Catharina Salomena* 25.   9. 1751  (M Domažlice sv. 5/90)

h) Anna                       * 16.   3. 1757            (M Domažlice sv. 5/218), + 19. 3. 1757

i) Barbara Salomena    * 29.   7. 1762            (M Domažlice sv. 5/309)

 

 

3. Sňatek Michaela Halíka se Susannou Koptík:

Matrika oddaných řím. kat. fary Domažlice sv. 6, fol. 18

Dies                 : 31. 1. 1780

Locus              : ex Regia Civitate (Taus)

Sponsi             : Michael, filius Petri Halýk, civis et lanionis, cum Susanna, filia Augustini

  Koptik, civis et sartor     

 

4. Narození Susanny Koptík:

Nenašla jsem. Ale našla jsem sňatek jejích rodičů:

 

Matrika oddaných řím. kat. fary Domažlice sv. 4, fol. 89

3. 1. (1746) ... copulavit honestum iuvenem Augustinum Koptik cum honesta virgine Martha Zikowa

 

Augustinovo narození:

Matrika narozených řím. kat. fary Domažlice sv. 4, fol. 344

9. 3. (1727)  ... bapt. Josephum Augustinum Maximiliani Koptik p., Beatricis m. filium levum

 

Sňatek jeho rodičů:

Matrika oddaných řím. kat. fary Domažlice sv. 4, fol. 49

11. 2. (1710) ... copulavit honestum iuvenem Maximilianum Koptik cum honesta virgine Beatrice Worlowa

 

5. Úmrtí Michaela Halíka:

Matrika zemřelých Domažlice sv. 27, fol. 33 (pag. 48)

Datum              : 17. 2. 1827

Ort                  : Stadt N. 74

Verstorbene     : Michael Halik, Bürger und Fleischhauermeister allhier, Wittwer

Alter                : 75 Jahre

Todesursache   : Alterswegen und Narrenschwäche

 

6. Úmrtí Susanny Koptíkové - Halíkové:

Matrika zemřelých řím. kat. fary Domažlice sv. 27, fol. 15

Datum              : 10. 6. 1819 um 11 Uhr früh

Ort                  : N. 74 (= Taus)

Verstorbene     : Susanna Halik, Ehefrau des Michael Halik, hiesig bürgerl.

  Fleischhauermeisters

Alter                : 65 Jahre

Todesursache   : Schleunschlag (?)

 

D. Petr Halík:

1. Narození Petra Halíka:

Matrika narozených řím. kat. fary Domažlice sv. 4, fol. 270

3. 2. (1714) ... bapt. Petrum Blasium Michaelis Halik patris et Anna matris filium

 

2. Sourozenci:

a) Joannes Henricus     * 16. 11. 1705            (M Domažlice sv. 4/168), odd. 28. 4. 1733

Barbara Ponzova (!)

b) Cordula                   *   6.   9. 1707            (M Domažlice sv. 4/186), + 5. 8. 1708 (1/548)

c) Joannes Carolus       * 23.   5. 1709            (M Domažlice sv. 4/207), asi odd. 26. 9. 1741

Dorothea Koránkova

d) Anna Judita             * 11.   6. 1711            (M Domažlice sv. 4/233)

e) Martha                    * 26.   4. 1716            (M Domažlice sv. 4/295), + 29. 10. 1716 (1/594)

 

3. Sňatek Petra Halíka s Barborou Ponzovou:

Matrika oddaných řím. kat. fary Domažlice sv. 4, fol. 78

A. D. 1739

30. 10. ... copulavit honestem iuvenem Petrum Halik cum honesta virgine Barbara Ponzowa

 

4. Narození Barbory Ponzové:

Matrika narozených řím. kat. fary Domažlice sv. 4, fol. 298

28. 11. 1716

... baptis. Barbaram Teresiam, Wenzes. Ponez pat., Eva mat. filiam

 

5. Druhé manželství Petra Halíka:

Matrika oddaných řím. kat. fary Domažlice sv. 6, str. 15 (fol. 7)

Datum              : 17. 8. 1778

Locus              : ex Regia civitate N. 28

Sponsi             : Petrus Halik, viduus et civis lanio, cum vidua Susanna post + Joannis

  Pezl, civis et circularius

 

6. Úmrtí Petra Halíka:

Matrika zemřelých řím. kat. fary Domažlice sv. 11, fol. 25

Datum              : 13. 1. 1793

Místo               : Taus N. 93

Zemřelý           : Petr Halyk, sauset a řezník

Věk                 : Starý 87

Příčina smrti     : Na kámen a pí(c)hany umřel

 

7. Úmrtí Barbory Ponzové - Halíkové:

Matrika zemřelých řím. kat. fary Domažlice sv. 8, fol. 74

Dies                 : 19. 6. 1772

Locus              : ab Suburbio Tynensi N. 23

Sepultus           : Barbara, uxor Petri Halik, civis et lanionis

Aetas               : 56 an. 6 mens.

 

8. Úmrtí Susanny Pezlové - Halíkové:

Matrika zemřelých řím. kat. fary Domažlice sv. 11, fol. 43

Datum              : 27. 3. 1801

Místo               : Untere Vorstadt N. 27

Zemřelý           : Susana Halíkova, pozůstalá vdova po + Petrovi Halíkovi, bejvalím

  mněšťanínovi a mistru řezníku zdejším

Věk                 : stará 82 léta

Příčina smrti     : na šlak

 

 

E. Michael Halík st.:

1. Narození Michaela Halíka:

Matrika narozených řím. kat. fary Domažlice sv. 2, fol. 18

19. 3. 1679

19. Martii bapt. infans Michael Josephus, pat. Joannes Halík, mat. Anna

 

2. Sourozenci:

a) Joannes Theodorus  * 10. 11. 1675            (M Domažlice sv. 2/13)

b) Jan Antonín             *   2.  2. 1678             (M Domažlice sv. 2/25), + ?. 5. 1678

c) Antonín Jan              * 1683 či 1684            (M Domažlice sv. 1/1160) (není přesné datum)

c) Maxmilián                * ?, + 18. 9. 1884       (M + Domažlice sv. 1), +

d) Antonín                   * 23. 10. 1685            (M Domažlice sv. 2/84)

e) Anna Rosina            *   8. 10. 1687            (M Domažlice sv. 2/101)

f) Joannes Aegidius      * 10.   8. 1690            (M Domažlice sv. 2/129)

g) Jan Fridrych *   7.   2. 1693            (M Domažlice sv. 2/154)

či Barbara        *  24.   5. 1693           (M Domažlice sv. 2/158), ještě horší případ než

výše, nelze rozhodnout, které z dětí je sourozencem

 

3. Sňatek Michaela Halíka s Annou:

Matrika oddaných řím. kat. fary Domažlice sv. 4, fol. 26

(Domažlice)

Dies                 : 25. 10. 1704

Sponsi             : Michael Halik

Sponsa            : Anna

 

4. Úmrtí Michaela Halíka:

Matrika zemřelých řím. kat. fary Domažlice sv. 1, fol. 592  

25. 5. (1716) sepultus est Michael Halik, civis, annus 39

 

F. Jan Halík

1. Narození Jana Halíka:

Podle zápisu sňatku (viz dále) se Jan Halík jmenoval druhým jménem Fridericus. Nejsem s

to rozhodnout, o které z následujících dětí jde:

 

Matrika narozených řím. kat. fary Domažlice sv. 1, fol. 32

Parentes           : Jan Halik, Anežka

Infantes            : 10. 11. (1643) Jan

 

Tamtéž fol. 37

Parentes           : Jan Halik, Anyžka

Infantes            : 20. 3. (1645) Fridericus

 

2. Ostatní sourozenci:

a) Kateřina       * 18. 10. 1642            (M Domažlice sv. 1/29)

b) Anna           * 14. 10. 1648            (M Domažlice sv. 1/47)

c) Anežka        *   6.   6. 1650            (M Domažlice sv. 1/54)

d) Volfgang      * 18.   4. 1652            (M Domažlice sv. 1/62)  

 

3. Sňatek Jana Halíka:

Matrika oddaných řím. kat. fary Domažlice sv. 1, fol. 2

27. 1. (1675) Joannes Fridericus Halyk cum  Anna defuncti Prtak Sebastiani filia

 

4. Narození Anny Prták:

Matrika narozených řím. kat. fary Domažlice sv. 1, fol. 49

Parentes           : Ssebastyan Prtak, Eva

Infantes            : 2. 2. (1649) Anna Zuzana

 

G. Jan Halík, Anežka:

Matrika končí, sňatek nebyl nalezen, dál nelze z matrik s jistotou pokračovat. Janovým otcem byl Benjamin Halík, který roku 1646 vdává dceru Evu (doloženo oddací matrikou sv. 1, fol. 10), jak dokazuje i následující zápis z městských trhových knih (regest):

 

AMD, Smlouvy trhové 1635 - 1660, sign C5, č. 134, fol. 173/218

Benjamin Halýk a Jan Halýk o některé grunty

1648, ve středu 16. 10. za úřadu Mikuláše Malýho

Benjamin Halýk v radě přiznal, že postoupil dále vyjmenované svobodné grunty Janovi

Halýkovi, synovi svému, Anežce, jeho manželce, a dědicům:

- dědinu k Tejnu vedle dědiny Pabšovské za 50 zl. rýnských

- dědinu vedle dědiny  jeho a pana Blatnickýho na dehetníku za 20 zl.

- dědinu k Smolovu vedle dědiny Jakuba Vakky a Moyžíše Perly za 30 zl.

- louku pod Lavkami jdouc k Zahořanům za 50 zl.

Vše bylo zaplaceno, kvitance

 

Matkou Jana Halíka mohla být manželka jeho otce Kateřina.

 

 1. Sourozenci Jana Halíka:

Tatáž trhová kniha dokládá i tři sourozence Jana Halíka:

 

1. Frydrych      + před 1666, ženatý, fol. 303b/343b, zřejmě bezdětný

2. Eva              1649  manželka Matěje Tyšlera, fol. 179/224, odd. 24. 11. 1646

(matr. odd. Domažlice 1, fol. 10), zde je manžel jmenován Matyáš a

jeho otec Matěj, 1649 již mají syna (v matrice není)

3. Kateřina       1649 ještě svobodná, fol. 179/224

 

Jan Halík byl s Anežkou ženat nejpozději od roku 1642, kdy se narodila nejstarší (nalezená) dcera Kateřina a z 11. 7. 1642 máme první doklad o těchto manželích ve výše zmíněné trhové knize, fol. 98/143

 

2. Úmrtí Jana Halíka:

Poslední zápis ve zmíněné trhové knize, který zmiňuje Jana Halíka, pochází z 29. 10. 1664. Další svazek trhové knihy jsem ovšem už neprohledávala. K Janovu úmrtí došlo po tomto datu.

 

3. Úmrtí Anežky Halíkové:

Matrika zemřelých řím. kat. fary Domažlice sv. 1, fol. 334

1.      (11. 1687) mortua et vere eiusdem sepulta ... Agnes Halikowa, civis Tustensis,

annorum 74 

 

H. Benjamin Halík, Kateřina:

Výše zmíněná trhová kniha dokládá Benjamina poprvé k 9. 4. 1636, kdy už ovšem musel být zralého věku. Předchozí kniha trhová není bohužel zachována.

Kateřinu jako jeho manželku jsem nalezla poprvé k roku 1638 (regest), fol. 45:

 

Pan Jan Vokaun, plnomocník, a Benjamin Halyk o dědinu:

1638, v úterý 28. 12 za úřadu Danyele Štembergha

Jan Vokaun, plnomocník paní Judyt Češpivové ze Stříbra, přiznal v radě, že její manžel,

někdy p. Danyel Češpiva, za svého života prodal panu Benjaminu Halíkovi, svému bratru,

svou dědinu na Dehetníku mezi dědinami Rejny Trblové a Anny Burjánkové za 160 kop

míš. gr., kteroužto sumu Jan Vokaun přijal a Benjamin Halík s Kateřinou, manželkou, a

dědici se stali majiteli.

 

1. Sourozenci Benjamina Halíka:

je doložen jediný:

 

1. Danyel Češpiva ze Stříbra, manželka Judyth Veronyka, dcera Benigna (táž trhová kniha, fol. 22, dcera jmenována k 11. 12. 1638, kdy je Judyth Veronyka označena za vdovu) Češpiva bylo druhé příjmení používané v rodině v této době (kromě Halík), Benjamin však vždy používá příjmení Halík

 

2. Úmrtí Benjamina Halíka a Kateřiny:

Kateřina je naposled doložena v zápise trhové knihy z 8. 3. 1649, kdy Benjamin prodává svému zeti Matějovi Tyšlerovi a jeho ženě Evě svůj rohový dům v Rathauské čtvrti, s podmínkou, že v něm bude smět až do smrti bydlet s manželkou Kateřinou a dcerou Kateřinou, fol. 179/224.

 

Benjamin zemřel po 3. 1. 1650, kdy podniká poslední obchodní transakci. Tehdy musel být

už velmi pokročilého věku.

 

fol. 199b/243b

Benjamin Halik a p. Andreas Heynyč o louku:

1650, v pondělí 3. 1. za úřadu Václava st. Kačerovského

Benjamin Halík skrze plnomocníka Adama Rabunisa (sám se nemohl dostavit pro nemoc)

přiznal, že prodal 1/2 louky za mlejnem Pithovským vedle louky Kryštofa Kaplánka za 70

zl. rýn. Andreasu Rheynytzovi.

 

I. Mikuláš Češpiva - Halík:

V trhových knihách z let 1581 - 1605 už není Benjamin Halík jmenován. Příjmení Halík se tu vyskytuje jen jedinkrát:

 

AMD, Trhové knihy 1581 - 1605, sign C4, č. 133, fol. 332

Voršyla Kabaurkova, Mikuláš Čiešpivo:

1587, v pátek po neděli Invocavit za úřadu Jana Moyžíše

Voršyla Kabaurkova, vdova, v radě přiznala, že pro uživení svých dětí - sirotků prodala dědinu ke Kačerovu mezi dědinami Jiříka Kondrsa a Jana Čiulýka Mikulášovi Halykovi, jinak Čiešpivovi, za 95 kop míš. gr. Závdavek při trhu 36 kop a vejruňk při sv. Markétě 1586 15 kop, z čehož splatila dluh svého + manžela Řehoře panu Janovi Bělohradskému. Ostatní peníze budou placeny od tohoto roku při sv. Martinu po 15 kopách až do vyplacení celé sumy.

1589, pátek in vigilii sv. Šimona a Judy za úřadu Mikuláše Rožmberského Voršila přiznala,že za léta 1587 a 1588 přijala na vejruňcích od Mikuláše Halýka 30 kop

1591, v pátek po sv. Filipu a Jakubu za úřadu Jakuba Burjanka Voršila kvituje Mikuláše Halíka ze splacení 14 kop, čímž je suma splacena.

 

Tento Mikuláš je znovu doložen v knize kšaftů, sign. E2, fol. 178, roku 1598, kdy je testátorovi povinen drobným dluhem, který splácí ve skopovém masu, je tedy řezník. S největší pravděpodobností je to otec Benjamina a Danyela Halíkových.

 

Mikuláš žil ještě roku 1616, kdy je doložen ve dvou berních rejstřících jako obyvatel Rathouské čtvrti. V Registrech na sbírku sněmem svolenou 1616 platí 2 kopy (ostatní nejčastěji 1 - 2 kopy, maximálně pak až 5 kop) a je ve čtvrti uveden jako 9., v Registrech berně svatobartolomějské za rok 1616 platí 37 hř., 5 pen., 1 kopu 52 gr. a 1 hal., zapsán ve čtvrti opět jako 9.

 

Jeho otcem (nebo možná tchánem) byl Jan Češpivo, doložený k roku 1579, kdy od Jiříka Mrdolíka kupuje dědinu. Jan krátce nato zemřel, protože již roku 1581 splácí vejruňk jeho dědic Mikuláš.

 

Trhové knihy 1570 - 1582, sign. C3

fol. 321/341 (zkráceno)

Mezi Jiříkem Mrdolíkem a Janem Češpivou trh a dědinu

L. P. 1579 v pátek po památce sv. Fabiána a Šebestiána a ouřadu pana Jiříka Housky, purgmistra, Jiřík Mrdolík přiznal, že prodal grunth dědinu svou ležící za Svatými vedle dědin Tomáše Světeckýho a Pavla Yordana Janovi Češpivovi za čistou a svobodnou ode všeho záduší, a za dva záhony pokázané na městských gruntech vedle práva města Domažlic jmenovitě za sumu 215 kop míš. s platem podle register náležitým, tak a na ten způsob, že nadepsaný Jan Češpivo hned závdavkem zavdal Jiříkovi Mrdolíkovi 40 kop míš., kteréž přiznal, že od něho přijal, více pak na roky má jemu platiti, pokudž se podpisuje, takto:

(následuje rozpis po 22 kopách pro l. 1579 - 1585 a 21 kop 1586, vše přeškrtáno.

A on Jan Češpivo toho grunthu jest hned mocným hospodářem.

Za léto 1581 též za léto 1582 Jiřík Mrdolík přiznal, že ty 2 vejruňky, jmenovitě 44 kop míš, od Mikuláše Halýka k sobě přijal. Stalo se ve stř. u vigilii všech Svatých za ouřadu Pavla Mejtský léta 1582

Léta 1585 v pá po 3 králích za ouřadu Martina Povolila Jakub Turček, jsa vyslán od Jana Mrdolíka, t. č. v nemoci ležícího, přiznal, že za l. 1583 a 1584 za ty 2 vejruňky od Mikuláše Halýka 44 kop míš. přijal.

L. 1587 v pá po ne Postní Invocavit za ouřadu Jana Mojžíše Burjan pekař, jsa na místě Jiříka Mrdolíka v nemoci ležícího vyslán, přiznal, že od Mikuláše Halýka za l. 1585 22 kop a za l. 1586 21 kop míš posledních přijal a již všechno sobě za tu dědinu zaplacené má a Mikuláše kvituje.

 

Janovo jméno je však dříve zmíněno i v domažlické knize testamentů z let 1568 – 1771 rovněž ve fondu Archivu města Domažlice, sign. E2: poprvé k roku 1568 (fol. 10), kdy byla jemu, jeho manželce Dorotě a dětem odkázána peněžní suma závětí Kateřiny Vochladové. Manželka Dorota se objevuje ještě v kšaftu Mandaleny Hurtové ještě roku 1595 (fol. 152).

 

Tím možnosti pátrání po rodině v Domažlicích končí. V předcházejících trhových knihách už se jméno nevyskytuje.