Kovaříkovi ze Svéradic

 

A. Václav Kovařík

1. Narození Václava Kovaříka

Matrika narozených řím. kat. fary Velký Bor sv. 18, str. 241

Datum             : 4. 12. 1876

Místo               : Svíratice č. 19

Jméno             : Václav Kovářík

Otec                : Kovářík Karel, rolník č. 19, manželský syn Václava Kováříka, rolníka ze

                          Svítatic č. 19, a Josefy rodem Šafandové z Lhoty č. 7

Matka             : Anna, manželská dcera Františka Šolara, rolníka ze Lhoty Horažďovické

                          č. 3, a Marie rodem Petříčkové z Chanovic č 8

 

2. Sourozenci Václava Kovaříka:

1.  Kateřina              * 18.  8. 1855           (M Velký Bor 6/250)

2.  Antonie               * 13.  6. 1857           (M Velký Bor 6/250) 1880 odd. s Josefem Kolářem

ze Slatiny, čímž legitimovali syna Josefa nar. 11. 11. 1879

3.  Rosalia                *   9.  6. 1859           (M Velký Bor 6/260)            

4.  Maria                  * 11.  5.  1862          (M Velký Bor 7/186) + 19. 12. 1876 na zánět

mozkových blan

5.  Anna                   *   5. 11. 1864          (M Velký Bor 7/198)

6.  Karolína              * 22.   8. 1866          (M Velký Bor 7/287)

7.  Josef                    * 27.   2. 1868          (M Velký Bor 7/214), + 8. 10. 1868 na ochrnutí plic

8.  Lidmila               * 13. 10. 1869           (M Velký Bor 7/220), + 23. 11. 1869 na přirozenou

slabost

9.  Jan Evangelista   * 29. 12. 1870           (M Velký Bor 7/225)

10. Karel                   * 17.   6. 1872           (M Velký Bor 18/227)

11. Eleonora              *  6.    3. 1874           (M Velký Bor 18/234) 

12. Barbora                *  3. 10.  1875           (M Velký Bor 18/238), + 28. 1. 1875 na psotník

13. Barbora                * 17. 10. 1878           (M Velký Bor 18/249), + 3. 11. 1878

 

B. Karel Kovařík

1. Narození Karla Kovaříka:

Matrika narozených řím. kat. fary Velký Bor sv. 5, str. 216

Datum            : 4. 2. 1833

Místo              : Svíratic N. 19

Jméno             : Carolus Steker proprie Kovařík

Otec                : Vácslav Steker (Kovařík), sedlák

Matka             : Josefa, vlastní dcera po + Janovi Šolarovi, sedláku ze Lhoty N. 7, a máteře

                         Marie rozené Stocové neb Šolarové z Lhoty N. 3

 

2. Sourozenci Karla Kovaříka:

 

 

3. Sňatek Karla Kovaříka s Annou Šolarovou:

Matrika oddaných řím. kat. fary Velký Bor sv. 10, str. 201

Datum            : 24. 10. 1854

Místo              : Svíratic N. 19

                          Lhota N. 3

Ženich             : Karel Kovařík, sedlák, syn po + Vácslavovi Kovaříkovi, sedláku ze Sviratic

                          N. 19, a máteře Josefy rozené Šaffandové ze Lhoty N. 7

Věk, stav         : 22 let, svobodný

Nevěsta           : Anna, vlastní dcera Františka Šollara, sedláka ze Lhoty N. 3, a máteře Marie

                          rozené Petříčkové z Chanovic N. 46

Věk, stav         : 20 let, svobodná

 

4. Narození Anny Šolarové:

Matrika narozených řím. kat. fary Velký Bor sv. 5, str. 190

Datum              : 2. 5. 1835

Místo               : Lhota N. 3

Jméno              : Anna Šolarová

Otec                 : František Šolar, sedlák a rychtář

Matka               : Marie, dcera Jana Petříčka, šenkýře ze vsi Chanovic z N. 7, a matky rozené

                           Josefy Auředníkové též z Chanovic N. 17

 

5. Sourozenci Anny Šolarové:

1. Eleonora              * 18.   7. 1822            (M. Velký Bor 4/192)

2. Jan Evangelista    * 27. 12. 1824           (M. Velký Bor 4/194)

3. Václav                  * 13.   9. 1827           (M. Velký Bor 4/199)

4. Marie                    *   5.   6. 1830           (M. Velký Bor 5/183)

5. František              * 20.   1. 1833           (M. Velký Bor 5/187)

6. Kateřina                * 24.  7. 1837           (M. Velký Bor 5/192)

7. Marie                    *    4.  9. 1839          (M. Velký Bor 5/196)

8. Josef                     * 13.   8. 1843           (M. Velký Bor 5/201), + 1846

9. Marie                    * 25.   7. 1845           (M. Velký Bor 5/203)

 

6. Rodiče Anny Šolarové:

a) Matrika narozených řím. kat. fary Velký Bor sv. 3, str. 422-3

Datum               : 15. 3. 1794

Místo                 : Lhotta N. 3

Jméno               : František z Pauly Šollar

Otec                  : Vácslav Šolar, sedlák

Matka                : Kateřina Nováčková z Hejnyc

 

b) Matrika oddaných řím. kat. fary Chanovic sv. 3, str. 10

Datum             : 5. 11. 1820

Místo               : Chanovice N. 3

Ženich             : František, syn Václava Šolara, sedláka ze Lhoty N. 3

Věk, stav         : 25 let, svobodný

Nevěsta           : Maria, vlastní dcera Jana Petříčka, šenkýře z Chanovic, a matky Josefy 

                          Auředníkový, sedlky N. 9

Věk, stav         : 19 let, svobodná

 

c) Matrika narozených řím. kat. fary Chanovice sv. 2, str. 14

Datum             : 26. 3. 1802

Místo               : Chanovice N. 18

Jméno              : Marie, dcera Jana Petříčka

Otec                 : Jan Petříček, šenkéř

Matka              : Jozefa Auředlníkova, manželka

 

d) Matrika oddaných řím. kat. fary Chanovice sv. 3, str. 4

Datum             : 17. 9. 1797

Místo               : Chanovice N. 18

Ženich             : Jan Petříček, šenkéř

Věk, stav         : 24 let, svobodný

Nevěsta           : Jozefa, dcera Matěje Auředlníka, rychtáře z N. 19

Věk, stav         : 17 let, svobodná

  

C. Václav Kovařík st.

1. Narození Václava Kovaříka st.:

Matrika narozených řím. kat. fary Velký Bor sv. 3, pag. 252 – 253

Datum              : 28. 6. 1802

Místo               : Sviratic 19

Jméno              : Václav Kovařík

Otec                : Jan, syn Matěje Kovaříka, sedláka z Svíratitz

Matka              : Rozina (!), dcera Tomáše Ladmanna, sedláka z Dobrotitz N. 21

 

2. Sourozenci Václava Kovaříka st.:

a) Maria                      * 22. 11. 1796            (M Velký Bor sv. 3, fol. 564)

b) Kateřina                  * 26. 10. 1798            (M Velký Bor sv. 3, fol. 232) + 27. 10. 1802 na

psotník

c) Anna                       * 26. 10. 1800            (M Velký Bor sv. 3, fol. 242)

d) František                 * 6. 6. 1804                (M Velký Bor sv. 3, fol. 260) + 25. 7. 1805 na

psotník

e) Kateřina                  * 9. 6. 1806                (M Velký Bor sv. 4, fol. 212) + 28. 5. 1808 na

psotník

f) Martin                      * 7. 4. 1808                (M Velký Bor sv. 4, fol. 216) + 11. 4. 1828 na

brand

g) Josefa                      * 22. 12. 1811            (M Velký Bor sv. 4, fol. 223)

h) Anežka                    * 10. 4. 1814              (M Velký Bor sv. 4, fol. 229)

i) Kateřina                   * 29. 9. 1816              (M Velký Bor sv. 4, fol. 235) + 3. 2. 1817na

psotník

j) Kateřina                   * 2. 7. 1818                (M Velký Bor sv. 4, fol. 239) + 26. 3. 1819 na

psotník

 

3. Sňatek Václava Kovaříka s Josefou Šafandovou:

Matrika oddaných řím. kat. fary Velký Bor sv. 9, pag. 246-247

Datum              : 15. 11. 1830 

Místo               : Sviratic 19

                          Lhota 7

Ženich              : Václav, syn Jána Kovaříka, sedláka, a máteře Františky rozené Ladmanové

  z Dobrotic N. 21

Věk, stav         : 27 let, svobodný

Nevěsta           : Jozefa, dcera po + Jánovi Šafandovi, sedláku, a matky Marie rozené Šalarova

  z Lhoty N. 9

Věk, stav         : 21 let, svobodná

 

4. Narození Josefy Šafandové:

Matrika narozených řím. kat. fary Velký Bor sv. 4, fol. 183

Datum              : 21. 2. 1809

Místo               : Lhota N. 7

Jméno              : Jozefa Šafandova

Otec                : Jan Šafanda, sedlák

Matka              : Kateřina Nováčková z Hejný

 

5. Rodiče Josefy Šafandové:

a) Matrika narozených řím. kat. fary Velký Bor sv. 3, fol. 30

Dies                 : 21.5. 1775

Locus              : Lhotta 7

Infans               : Joannes Nepomucensis

Parentes           : Schaffanda Jacobus, rusticus, et uxor ejus Catharina

 

b) Matrika oddaných řím. kat. fary Velký Bor sv. 9, fol. 236

Datum              : 10. 11. 1799

Místo               : Lhota 7 a Lhota 3

Ženich              : Jan, syn po + Jakubovi Šafandovi, sedláku z Lhoty

Věk, stav         : 23 let, svobodný

Nevěsta           : Maria, dcera Václava Šollara, sedláka z Lhoty

Věk, stav         : 19 let, svobodná

 

c) Matrika narozených řím.kat. fary Velký Bor sv. 3, fol. 68

Dies                 : 13. 4. 1780

Locus              : Lhota 17

Infans               : Anna (!)

Parentes           : Wen. Schollar, caupo, uxor Catharina

 

d) Otec Josefy Šafandové Jan zemřel 16. 9. 1818 na padoucnici, vdova Marie se znovu vdala 26. 2. 1821 za Františka Rodinu, syna Vavřince Rodiny a Anny, 23 letého, jí bylo 37 let. Marie zemřela 27. 11. 1836 na otok.

 

6. Úmrtí Václava Kovaříka:

28. 5. 1833 na zapálení plic

 

7. Úmrtí Josefy Šafandové:

20. 7. 1833 na hlavničku

 

D. Jan Kovařík

1. Narození Jana Kovaříka:

Matrika narozených řím. kat. fary Velký Bor sv. 3, fol. 21

Dies                 : 24. 5. 1774

Locus              : Swiratitz 19

Infans               : Joannes

Parentes           : Kowaržik Mathias, operarius, et uxor ejus Magdalena

 

2. Sourozenci Jana Kovaříka:

a) Matěj                      * 13. 2. 1757

b) Wenzl                      * 23. 8. 1758

c) Tomáš                     * 14. 11. 1760

d) Matěj                      * 3. 2. 1763

e) František                 * 1. 8. 1765

f) Adam                       * 26. 11. 1770

g) Jan                          * 24. 5. 1774

h) Maria                      * 15. 2. 1778

i) Martin                      * 27. 3. 1777

j) Kateřina                   * 28. 11. 1780, + 11. 8. 1781

k) František                 *+ 30. 11. 1782 mrtvě narozen, pokřtěn bábou v matce

 

3. Sňatek Jana Kovaříka s Rosinou Ladman:

Matrika oddaných fary Chanovice sv. 3, fol. 2

Datum              : 1. 11. 1795

Místo               : Dobrotitz 21

Ženich              : Jan, syn Matěje Stegera (!), sedláka ze vsi Sviratitz N. 19

Věk, stav         : 22 let, svobodný

Nevěsta           : Rozina, dcera Thomáše Ladmana, sedlák z Dobrotitz N.21

Věk, stav         : 18 let, svobodná

 

4. Narození Rosiny Ladmanové:

Matrika narozených řím. kat. fary Velký Bor sv. 9, fol. 46

Dies                 : 24. 6. 1777

Locus              : Dobrotitz 21

Infans               : Rozina

Parentes           : Thomas Ladman, rust., uxor Anna

 

5. Rodiče Rosiny Ladmanové:

a) Matrika narozených řím. kat. fary Velký Bor sv. 1, fol. 303

Z Dobrotitz

Die 7. 12. (1748) Pokřtěno dítě poctivého lože jménem Tomáš, otce Víta Ladmana, manželky Kateřiny.

 

b) Matrika oddaných řím. kat. fary Velký Bor sv. 8, fol. 78

Dobrotitz

A. 1766 5. mense 8bri contraxit matrimonium... sponsus Thomas Ladman in pago Dobrotitz oriundus, eus sponsa Anna Kreihian in pago Dobrotitz

 

6. Úmrtí Jana Kovaříka:

21. 1.1832 na vodnatelnost v 65 letech

 

7. Úmrtí Roziny Kovaříkové:

15. 7.1831 na souchotiny v 50 letech

 

E. Matěj Kovařík

1. Narození Matěje Kovaříka:

Matrika narozených řím. kat. fary Velký Bor sv. 2, fol. 3

Dies                 : 30. 12. 1746

Locus              : Magno Borum

Infans               : Mathias Steker

Parentes           : Mathia Kowaržik et Anna conjugis

 

2. Sourozenci Matěje Kovaříka:

 

3. Sňatek Matěje Kovaříka:

Matrika oddaných řím. kat. fary Velký Bor sv. 9, fol. 9

Dies                 : 31. 1. 1773

Locus              : Magno Borium 12

Sponsi             : Kowaržik Mathias, filius famulus post + Mathiam Kowaržik, gregis custodem

  Magno Borensem, cum Magdalena, filia Matthai Schtecker, rustici ex pago

 

 4. Narození Magdaleny Steckerové:

Matrika narozených řím.kat. fary Velký Bor sv. 2, fol. 321

Dies                 : 18. 11. 1750 

Locus               : Sviratitz

Infans               : Magdalena

Parentes           : Mathia Stiekra et Magdalena conjux

 

5. Úmrtí Matěje Kovaříka:

27. 12. 1819 na sešlost ve věku 80 let

 

6. Úmrtí Magdaleny Kovaříkové:

21. 2. 1805 na horkou nemoc

 

 

F. Matěj Kovařík st.

1. Narození Matěje Kovaříka:

nepodařilo se nalézt

 

2. Sňatek Matěje Kovaříka st. s Annou Baroch

Matrika oddaných řím. kat. fary Velký Bor sv. 1, fol. 421

Ze vsi Velkého Boru

Die 4. 11. (1742) ... po třetí vohlášení k potvrzení manželskému přistoupil Matěj Kovářík s nevěstou Annou, vlastní dcerou otce Václava Barocha ze Smrkovce.