Obsah

 1. Úvod
 2. Typologie pramenů
 3. Literatura
 4. Mezinárodní situace koncem 80. let 17. století
 5. Francouzi v Čechách
 6. „Francouzský“ požár Prahy
 7. Vyšetřování
 8. Příprava nového požárního řádu
 9. Židovský problém
 10. „Druhý život“ pražského požáru
 11. Závěr

Seznam pramenů

Použitá literatura

Použité zkratky

Příloha č. 1 – Specificati všech skrze ten nešťastný oheň dne 21. a 26. Juny A. 1689 ve Starém Městě pražském pohořalých a otlučených domův

Příloha č. 2 – Specificati jmen nynějších držitelův domův pohořalých v čtvrti peterské v král. Novém Městě pražském

Seznam obrazových příloh