De profundis

Smrt a vítýzství
Smrt a zármutek
Äena matka
Vdova bezdýtná
Smrtí se snoubí
Smrtí se spojí
Z hlubin zoufalství
Volám k Tobý Pane
Smiluj se