Zase jedna výstavka

Možná si alespoň pražští členové všimli, a snad i navštívili výstavku věnovanou J. R. R. Tolkienovi u příležitosti 30. výročí jeho úmrtí, kterou pořádala ve svých prostorách Centrální katolická knihovna v průběhu letošního září. Pro ty, kdo neměli možnost si jít malou expozici prohlédnout osobně, si dovoluji aspoň stručnou noticku.

Co a jak bylo k vidění?

Výstavka byla rozsahem nevelká, v chodbě před prostorami knihovny v budově Arcibiskupského semináře v Praze 6 a volně přístupná veřejnosti každý den. Ve třech nebo čtyřech vitrínách a na několika nástěnkách byly k vidění především fotografie Tolkiena, členů jeho rodiny a blízkých přátel (zejména C. S. Lewise), různá vydání Profesorových knih a knih pojednávajících o jeho díle (kdo nebyl zatím s to prohlédnout si knihovničku Společenstva, na výstavě měl jedinečnou příležitost, většinu knih totiž zapůjčily tolkienovské kluby), vystaveno bylo také několik výtisků našich i zahraničních tolkienovských časopisů (Imladris, Palantír, Thorin, Beyond Bree, Amon-hen, Mallorn) a dalších tisků českých klubů (např. Rejstříky k Hobitovi, svazeček reportáží z první bitvy Pán prstenů atd).

Na nástěnkách byly kromě fotografií k vidění také reprodukce kreseb známých tolkienovských ilustrátorů či barevný katalog všech anglicky vydaných Tolkienových knih (včetně takových, jež u nás nevyšly a nejspíš nikdy nevyjdou). Všechno bylo doprovázeno citáty vybranými z Pána prstenů, Dopisů a Carpenterova životopisu a uvedeno stručnou informací o Tolkienově životě a díle.

Výstavka byla zaměřena na návštěvníky, kteří jsou s Tolkienem a jeho dílem obeznámení jen velmi povrchně nebo vůbec, za její přednost považuji zejména rozumný rozsah, ucelenost a pestrost obsahu, který seznamoval nezasvěceného s naším oblíbeným autorem velmi přijatelnou a decentní formou. Určitým překvapením byla pro mne i skutečnost, že byla expozice zaměřena zejména na Tolkiena – autora a člověka, který svým dílem šířil všeobecně uznávané hodnoty, než výhradně na Tolkiena – katolíka, kterážto koncepce se dala vzhledem k jejímu umístění do prostor Centrální katolické knihovny. Tolkienovo náboženské vyznání samozřejmě pominuto nebylo, ale všechny citáty a komentáře byly vybrány tak, že nemohly urazit ani zarytého odpůrce veškerých náboženství.

Jedním slovem, nezbývá než pochválit organizátory výstavky za její přípravu a za propagaci Tolkienova díla nahlíženého z poněkud jiného úhlu, než jak to činí filmy Petera Jacksona.