Rodopis

Tato sekce je zatím ve výstavbě, ale aby nebyla tak prázdná, vkládám alespoň částečný vývod se sebou jako probantem. Nyní je tu opravená verze - změny se týkají hlavně zelówské strany - Zaunarovi. Odstranila jsem některé zjevné nesmysly (jako silně nezletilé nevěsty kvůli špatnému datu narození), zůstávají ovšem  některé nejasnosti. Opravy byly provedeny převážně podle výpisu zelówských matrik oddaných uveřejněných zde (chvála internetu, jakož i autoru citované stránky!). Na některých místech, kde se původní verze mého pradědy (viz dále) neshodovala s daty nově získanými (třeba rozdílní rodiče u manželky Jana Zaunara nar. 1808, nebo denní datum narození, kde matrika oddaných uvádí jen rok, a to jiný), ponechala jsem oba údaje (i když těm z matriky věřím víc). Zatím jsem stačila zakreslit do rodokmenu jen část dostupných dat a k dispozici je rovněž jen velmi částečný výpis z pramenů, většinou matrik - k rodinám Halíkových z Domažlic (tam byly rovněž provedeny některé opravy) a Holubových z Kdyně (mateřská strana).

Pokud se týče sebrání genealogických dat, většinu mám na svědomí já sama, rodokmen Zaunarových a Engelových sestavil můj pradědeček Karel Zaunar ještě v době před reemigrací z Polska do Čech po 2. světové válce (jednalo se o protestantskou emigraci usazenou od poloviny 18. století ve Slezsku a od začátku století 19. v polském Zélowě a jeho okolí). Jeho údaje jsem doplnila o informace z knihy Edity Štěříkové Pozváni do Slezska týkající se náboženské emigrace do Slezska v 18. století. Údaje o předcích ze strany Kopečkovy shromáždil můj dědeček Jan Kopeček během 40. let 20. století.

Genealogická tabulka: Kopečkovi, Halíkovi, Zaunarovi, Šafandovi/Kovaříkovi 

Výpisy z pramenů:   Halíkovi z Domažlic (mateřská strana)

                            Holubovi ze Kdyně (mateřská strana)

                            Kovaříkovi ze Svéradic (otcovská strana)

Galerie - zatím jen několik fotografií ze strany Halíkových - mých prarodičů z matčiny strany.